Martina Mičko

Interiérový dizajn vyštudovala na Commercial Arts Training College v Sydney. Popri štúdiu pracovala 5 rokov v gastronómii a po návrate na Slovensko sa venovala vyše 10 rokov marketingovej komunikácii v retail a gastro segmente. Tieto skúsenosti naplno využíva pri práci na komerčných projektoch pre našich klientov. V roku 2017 založila jam studio, a popri práci v ňom, sa naďalej pohybuje aj vo svete marketingu.